QUY ĐỊNH VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh (PHAVILAW)

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com

Hotline: 0848082789 Hotline

Các bài viết khác

QUY ĐỊNH VỀ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Ngày đăng: 06/03/2022 04:39 PM

Căn cứ pháp luật:

- Bộ luật Lao động 2019

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

 

Tóm tắt:

 

1. Quy định về cho thuê lại lao động

Khoản 1 Điều 52, Bộ Luật lao động 2019

20 công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định tại phụ lục II kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 

2. Quyền và Nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động cho thuê lại lao động

Điều 12, 13,14 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

a) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động 

b) Bên thuê lại lao động 

- Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình.

- Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình.

- Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật này.

- Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt.

c) Người lao động thuê lại 

Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại

Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại (tham khảo Điều 5 và nội dung Điều 58 Bộ Luật lao động 2019):

- Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động;

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên thuê lại lao động;

- Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

3. Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng (Khoản 1, Điều 53 Bộ Luật lao động 2019)

Những trường hợp Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại (Khoản 2, Điều 53 Bộ Luật lao động 2019):

Những trường hợp Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại (Khoản 3, Điều 53 Bộ Luật lao động 2019):

- - - - -

LS Phan Vĩnh (Tổng hợp & Giới thiệu)

Văn Phòng Luật Sư Phan Vĩnh

Địa chỉ: D40/3 KP. Hiệp Trường, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Văn Phòng Giao Dịch

Địa chỉ: Số 05, Võ Thị Sáu, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com

Chi Nhánh tại Bình Dương

Địa chỉ: Số 45A, Đ. Ngô Chí Quốc, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline : 0848082789

Email: phanvinh.luatsutayninh@gmail.com 

Website: phanvinhluatsutayninh.com