Giới thiệu luật mới
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ngày 18/1 đã ra chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Văn bản nêu rõ, hiện nay trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, giáo viên...
Trang 8 / 8
Lượt truy cập: 54057