Giới thiệu luật mới
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH - Số: 06/2018/TTLT - Ngày 21 tháng 12 năm 2018 VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI Căn cứ...
LUẬT AN NINH MẠNG
01/02/2019 - 06 Giờ 59 phút
LUẬT AN NINH MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ...
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ngày 18/1 đã ra chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Văn bản nêu rõ, hiện nay trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, giáo viên...
Trang 8 / 8
Lượt truy cập: 65217