Giới thiệu luật mới
Cụ thể, Luật Giáo dục 2019 được ban hành đã theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chích sách tiền lương với nội dung bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức). Theo quy định nêu trên thì từ ngày 01/7/2020 -...
Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Luật Giáo dục 2019, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019. Cụ thể, về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau: - Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (Q uy định...
Thứ Sáu, 07/06/2019 - 14:10Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ khác. Lưu ý nên lập vi bằng trong các trường hợp sau để làm chứng cứ khi cần. 17 trường hợp nên lập vi bằng Thừa phát lại có quyền lập vi bằng...
< BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM >  
Điều 5. Thời gian tham gia bồi dưỡng và quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng 1. Thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm. 2. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các...
Trang 6 / 8
Lượt truy cập: 65226