Giới thiệu luật mới
Thứ Sáu, 07/06/2019 - 14:10Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập có giá trị ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ khác. Lưu ý nên lập vi bằng trong các trường hợp sau để làm chứng cứ khi cần. 17 trường hợp nên lập vi bằng Thừa phát lại có quyền lập vi bằng...
< BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM >  
Điều 5. Thời gian tham gia bồi dưỡng và quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng 1. Thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm. 2. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các...
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017. Theo đó, năm 2019, quy chế thi THPT quốc gia có một số điểm mới sau: -  Nội dung thi...
Ngày 05/3/2019 vưà qua, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 537/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, người đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức mà: + Quyết định kỷ luật...
Trang 6 / 8
Lượt truy cập: 54080