Giới thiệu luật mới
Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. >> Tải về file word 15 biểu mẫu Theo đó, kể từ ngày 24/5/2020, giấy tờ về quốc tịch sẽ được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này, cụ thể: - Đơn xin nhập quốc...
Cụ thể, Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khen thưởng như sau: - Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. - Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết...
Bấm vào đây để xem toàn bộ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI [Trích từ Trang ThuKyLuat.Vn]
1. Vẫn được đào tạo liên thông lên đại học có chuyên môn khác với chuyên môn tại trung cấp, cao đẳng Đây là nội dung nhiều người bị nhầm lẫn khi muốn học liên thông lên trình độ đại học. Theo quy định về điều kiện của người dự tuyển liên thông tại Điều 4 Quyết định 18/2017/QĐ-TTg thì: Người tốt nghiệp...
Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020. Theo đó, Nghị định này đã có nhiều thay đổi về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính so với quy định trước đây, cụ thể những thay đổi được nêu tại bài viết dưới đây. Tải về Nghị định 30/2020/NĐ-CP Từ 05/3/2020, văn bản hành...
Trang 3 / 8
Lượt truy cập: 65220