Giới thiệu luật mới
1.  Những quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020 2.  Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật không? 3.  Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo được tính như thế nào? 4.  Số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi tăng độ tuổi nghỉ hưu 5.  Quy định mới về biên chế công...
1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Chiều 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Theo kết quả biểu quyết, 449/457 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 92,96% tổng số đại...
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ Căn cứ Luật...
Ngày 08/4/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. >> Tải về file word 15 biểu mẫu Theo đó, kể từ ngày 24/5/2020, giấy tờ về quốc tịch sẽ được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư này, cụ thể: - Đơn xin nhập quốc...
Cụ thể, Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khen thưởng như sau: - Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. - Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết...
Trang 2 / 8
Lượt truy cập: 54079