Giới thiệu luật mới
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM Căn cứ Luật Tổ chức Chính...
Xin giới thiệu một số thông tin pháp luật nổi bật (18-21/9/2020) sau đây : ♦  Người lao động nghỉ việc, có bắt buộc phải thông báo bằng văn bản? ♦  Xử lý các "đinh tặc" có hành vi rải đinh trên đường như thế nào? ♦  Những điểm mới về các loại sổ của giáo viên từ 20/10/2020 ♦ ...
1.  Những quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020 2.  Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật không? 3.  Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo được tính như thế nào? 4.  Số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi tăng độ tuổi nghỉ hưu 5.  Quy định mới về biên chế công...
1. Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Chiều 10/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Theo kết quả biểu quyết, 449/457 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 92,96% tổng số đại...
CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ Căn cứ Luật...
Trang 2 / 8
Lượt truy cập: 65225