Thông tin câu hỏi
Người hỏi: nguyễn văn D.ồng
Điện thoại: 0902975597
Thời gian hỏi: 8/7/2021 9:47:39 AM
Nội dung: Khi nào mới chuyển được sổ đỏ lên sổ hồng và khi nhà đã có nhưng chỉ đang là sổ đỏ thì sao
Lượt truy cập: 84582