Thông tin câu hỏi
Người hỏi: Văn phòng Luật sư XXX
Điện thoại: 039.460.xxxx
Thời gian hỏi: 2/22/2021 4:59:36 PM
Nội dung:

Tôi muốn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử cá nhân thì phải làm như thế nào?

XIN CẢM ƠN

Thông tin câu trả lời
Thời gian trả lời: 2/22/2021 4:59:36 PM
Nội dung trả lời:

Xin cảm ơn Bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi.

Ngày 05/02/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.


Kết quả hình ảnh cho tài khoản giao dịch điện tử


Theo đó, cá nhân là người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế bằng một trong 03 hình thức sau:

- Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

- Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

- Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.   

[Xem thêm chi tiết tại Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021]

- - - - - - -

Luật sư PHAN VĨNH

Lượt truy cập: 73883