Thông tin câu hỏi
Người hỏi: Thân Thị B.
Điện thoại: 034509xxx
Thời gian hỏi: 1/24/2020 7:28:32 AM
Nội dung:

XIN CHO HỎI:

1/- Việc bắt giáo viên trực tết (trong khi trường đã có bảo vệ chuyên trách) có phải là quy định của luật pháp nói chung không?

2/- Hay đó là quy định riêng của ngành Giáo dục?

3/- Hoặc đây chỉ là quy định của từng trường?

4/- Nếu nó không phải là quy định nào cả, thì Hiệu trưởng (hoặc người có trách nhiệm đã đề ra quy định này) có vi phạm hoặc có thể bị xử lý gì không?

Xin cảm ơn!

THAY MẶT NHIỀU GIÁO VIÊN BỊ BẮT TRỰC TẾT (Nhất là những giáo viên có gia đình thân nhân ở tỉnh khác - tết đến phải về quê thăm ông bà cha mẹ, hay có con nhỏ - vẫn bị bắt trực tết)
Thông tin câu trả lời
Thời gian trả lời: 1/24/2020 7:28:32 AM
Nội dung trả lời: Về vấn đề này, xin các bạn tham khảo phần trả lời (cho một câu hỏi tương tự) của THUKYLUAT (Bấm vào đây để xem):

Nếu không muốn, giáo viên có quyền từ chối trực Tết Canh Tý

=> Mong rằng các trường trước khi ban hành một quy định gì, cần tham khảo người biết luật, kẻo vì trách nhiệm và nhiệt tình, đôi khi vô tình vi phạm quy định pháp luật!


Lượt truy cập: 54051