Từ 2021, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh liên tiếp vô thời hạn.
09/02/2021 - 15 Giờ 52 phút

Trong quá trình hoạt động, việc tạm ngừng kinh doanh cũng là một phương án cho những doanh nghiệp đang cần thời gian để giải quyết các vấn đề của mình. Hiện nay, đặc biệt là trong thời gian Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp hơn thì với sự ra đời của Nghị định 01/2021/NĐ-CP doanh nghiệp chính thức được tạm ngừng kinh doanh liên tiếp vô thời hạn từ năm 2021.

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP


Đây có lẽ là tin vui cho những doanh nghiệp đang tạm ngừng hoặc sắp tạm ngừng hoạt động kinh doanh vì những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây nên. Vậy căn cứ pháp lý nào chứng minh cho tin vui này?

Như đa số các doanh nghiệp đều biết, trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp tối đa là 02 năm, cụ thể tại khoản 2 Điều 57 Nghị định này quy định như sau:

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Tuy nhiên, từ ngày 04/01/2021, Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rõ về thời việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh và thời hạn tạm ngừng kinh doanh như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Như vậy, quy định mới không còn giới hạn về tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp. Doanh nghiệp hiện nay chỉ cần thông báo trước 03 ngày làm việc về việc tạm ngừng kinh doanh và thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo thì không được quá 01 năm. Các doanh nghiệp gặp khó khăn không bị buộc phải quay lại hoạt động, hoặc phải giải thể hay phá sản mà có thêm thời gian để khắc phục những tồn đọng trong những năm qua.

Mặc dù đây là tin vui cho doanh nghiệp nhưng lại là tin không mấy dễ dàng chấp nhận đối với cơ quan nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra. Việc phát hiện các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn khi doanh nghiệp cố tình kéo dài thời hạn tạm ngừng kinh doanh để trốn tránh việc giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Như vậy, pháp luật có thể cần phải có thêm quy định về điều kiện tạm ngừng kinh doanh đối với các doanh nghiệp để có sự công bằng, minh bạch hơn và giảm thiểu tối đa vi phạm pháp luật trong hoạt động của một số doanh nghiệp.

- - - - -

[Theo Website: ThuKyLuat.Vn]

Lượt truy cập: 84531