Trộm cắp tài khoản Facebook sẽ bị xử lý như thế nào? (Khoản 1 Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP)
22/04/2020 - 07 Giờ 54 phút

Theo quy định hiện hành, đối với hành vi trộm cắp tài khoản Facebook, mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (Mức phạt này cũng đã được quy định trước đó tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP). Cụ thể, Khoản 1 Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt đối với các vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng như sau:

Điều 80. Vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng trái phép thông tin trên mạng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng.


Ngoài ra, nếu người trộm cắp là người nước ngoài thì bên cạnh việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định 15 cũng quy định, sẽ phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác;

- Xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng;

- Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin;

- Ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép;

- Làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng.

Mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng này cũng áp dụng đối với hành vi lợi dụng các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng.

Xem thêm các nội dung khác của Nghị định 15/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY

- - - - -

[Theo Thư Viện Pháp Luật]

Lượt truy cập: 73912