THEO DÒNG THỜI SỰ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   Số: 5124/VPCP-TTĐT V/v tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh...

TIN HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT

Đây là chỉ đạo nổi bật của Thủ tướng tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) 2019. Theo đó, mục tiêu của THTK, CLP năm...

SUY NGẪM

Dzui dzui cuối tuần: Luật sư tương lai và bố vợ tương lai
Avatar

Dzui dzui cuối tuần: Luật sư tương lai và bố vợ tương lai **** Sau một thời gian tìm hiểu nhau khá kỹ càng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đôi...


Công trình trọng điểm cho nước ngoài làm, doanh nghiệp Việt còn được gì?
Avatar

Công trình trọng điểm cho nước ngoài làm, doanh nghiệp Việt còn được gì? Ngày 13/07/2019, Website PetroTimes đăng lại từ Dân Trí… "Chúng ta cứ nói Việt Nam...


“Đừng quá chăm chú vẻ hào nhoáng bên ngoài”
Avatar

TÔI HỌC ĐƯỢC RẰNG: “Đừng quá chăm chú vẻ hào nhoáng bên ngoài”. * * * * * Sống trong một xã hội chú trọng vẻ bề ngoài, đôi khi chúng ta không tránh...


Lượt truy cập: 73906